John Hardy - Greenhorns

John Hardy

Interpret/autor: Greenhorns 

    G 
1. John Hardy, to byl malej chudinka, 
    Emi                    G 
   měl za pasem pár bouchaček, 
   v západním pohraničí chlapa voddělal, 
         Emi(G)    (D)         (G) 
   [: chtěl utýct bez voplejtaček. :] 
2. John Hardy nad karetním stolkem stál 
   a do hry nechtělo se mu, 
   nahnědlá holka dolar na stůl hodila: 
   [: "Rozdejte taky Hardymu!" :] 
3. John Hardy čtyři karty vytáhnul, 
   a Číňan sebral jenom dvě, 
   John vytáh' moc, tak Číňan shrábnul bank 
   [: a John mu pomoh' do rakve. :] 
4. Chtěl chytit John vlak směrem na východ, 
   ve tmě si ale spletl trať, 
   najednou cítí ruku šerifa: 
   [: "Já musím želízka ti dát!" :] 
5. Přivedli Johna pod šibenici 
   a zbejvala jen chvilička, 
   já zaslech' jeho slova poslední: 
   [: [: "Pravdu má jenom bouchačka! :] :]