už to nenapravím

Nebeští jezdci

Interpret/autor: Matuška Waldemar 

   Ami                   C 
Po zasmušilé pustině jel starý honec krav, 
   Ami                      C 
den temný byl a ševelil dech větru v stéblech trav, 
  Ami 
tu honec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát, 
       F                       Ami 
když z rozedraných oblaků viděl stádo krav se hnát. 
 
          C          Ami    F        Dmi    Ami 
R: Jipija hej,jipija jou,to přízraky táhnou tmou. 
 
Ten skot měl nohy z ocele a oči krvavé 
a na bocích mu plápolaly cejchy řeřavé. 
A oblohou se neslo jeho kopyt dunění 
a za ním jeli honáci až k smrti znavení. 
 
R: Jipija hej 
 
Ti muži byli sinavý a kalný měli zrak 
a marně stádo stíhali,jak mračno stíhá mrak. 
A proudy potu máčely jim cáry košilí 
a starý honák uslyšel ten jekot kvílivý. 
 
R: Jipija hej 
 
Tu jeden z jezdců zavolal a pravil: "Pozor dej", 
svou duši hříchu vyvaruj a ďáblu odpírej, 
bys nemusel se po své smrti,tak jako my štvát 
a nekonečnou oblohou to stádo s námi hnát. 
 
R: Jipija hej