Pohár a kalich

Pohár a kalich

Interpret/autor: Klíč 

     Emi             D              G         D        Emi 
1. Zvedněte poháry, pánové, už jen poslední přípitek zbývá, 
                         D         G        D         G 
   pohleďte, nad polem Špitálským vrcholek roubení skrývá, 
               D                 Emi 
   za chvíli zbyde tam popel a tráva, 
             D                      Emi 
   nás čeká vítězství, bohatství, sláva. 
2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří, 
   palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří, 
   [: ta malá země už nemá co získat, 
      teď bude tancovat, jak budem pískat. :] 
    Ami              D            G 
R: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, 
   Ami              D                 H7   Ami G Emi H7 Emi 
   odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál, hm ..., 
                     D               Emi     D      Emi 
3. Zvedněte poháry, pánové, večer z kalichu budeme pít. 
   Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva, 
   všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává, 
   ve znaku kalich, v kalichu víra, 
   jen pravda vítězí, v pravdě je síla. 
4. 'Modli se, pracuj a poslouchej,' kázali po celá léta, 
   Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa, 
   [: být rovný s rovnými, muž jako žena, 
      dávat všem věcem ta pravá jména. :] 
5. Do ticha zazněla přísaha - ani krok z tohoto místa, 
   se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá, 
   nad nimi stojí muž, přes oko páska, 
   slyšet je dunění a dřevo praská. 
    Ami              D            G 
R: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, 
   Ami              D                 H7 
   odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál: 
   Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho, 
   prostež od Boha pomoci a úfajte v něho ...